Privacyverklaring

Waarom verzamelen we gegevens?

MFC de Postkoets verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van overeenkomst, en het incasseren van betalingen, optimaliseren van de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

MFC de Postkoets kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit één of meerdere overeenkomsten.

Indien u een vraag of offerte aanvraag bij ons heeft geplaatst kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor:

  • Om u te benaderen met betrekking tot uw vraag of offerte aanvraag

Indien u een gesloten overeenkomst bij ons heeft kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor:

  • Factureren
  • Informeren over overeenkomsten of belangrijke wijzigen in en rondom deze overeenkomsten of waar deze op van toepassing zijn.

Wat verwerken we?

MFC de Postkoets kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MFC de Postkoets, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MFC de Postkoets verstrekt. MFC de Postkoets kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Wat is de bewaartijd?

MFC de Postkoets bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Bent u met ons tot een overeenkomst gekomen nu of in het verleden. Dan worden u gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard. Hierbij gaat het alleen om de gegevens die in de documenten zijn opgenomen die we volgens de wettelijke bewaarplicht verplicht zijn te bewaren.

Google Analytics bewaard u gegevens 14 maanden waarna deze automatisch verwijderd worden.

Welke gegevens worden gedeeld?

MFC de Postkoets uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de boekhouding, noodzakelijk onderhoud website, het verwerken van bestellingen of het analyseren van bezoekersgegevens.

Websitebezoek in kaart brengen

Op de website van MFC de Postkoets worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MFC de Postkoets gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

MFC de Postkoets maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van MFC de Postkoets bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan MFC de Postkoets te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MFC de Postkoets heeft hier geen invloed op.

MFC de Postkoets heeft Google geen toestemming gegeven om via MFC de Postkoets verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social media & plugins

MFC de Postkoets maakt gebruik van sociale media koppelingen waarbij er persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden om u een zo goed mogelijke ervaring te bieden en speciaal op u afgestemde advertenties te tonen. Verder maakt MFC de Postkoets gebruikt van een aantal plug-ins op de website waarbij het IP-adres (van uw computer) gedeeld wordt. Deze plug-ins zijn voornamelijk bedoeld om de veiligheid te waarborgen en u een zo optimaal werkende website aan te bieden.

Gegevens die worden gedeeld met derden worden zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van het doel. Na het afronden van de werkzaamheden of na de beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens verwijderd zodra dit toelaatbaar is.

MFC de Postkoets waarborgt alle gegevens zo veilig mogelijk op te slaan. MFC de Postkoets verwacht dit ook van derden aan wie de gegevens gedeeld worden. Echter heeft MFC de Postkoets hier verder geen invloed op of zeggenschap in. Gegevens die aan derden gedeeld worden zijn wettelijk verplicht of noodzakelijk in verband met de overeenkomst. Gegevens die gedeeld worden met derden wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd

Inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mfcdepostkoets.nl. MFC de Postkoets zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en uitvoeren indien van toepassing.

MFC de Postkoets behoudt het recht om eventuele persoonsgegevens te bewaren indien dit wettelijk verplicht is tot de datum dat de bewaarplicht voldaan is, of het niet langer wettelijk verplicht is.

Beveiligen & contact

MFC de Postkoets neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MFC de Postkoets maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MFC de Postkoets verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MFC de Postkoets op .

MFC de Postkoets is als volgt te bereiken:
Postadres: Posthuisweg 13 6085 AG Horn
Vestigingsadres: Posthuisweg 13 6085 AG Horn
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 50437976
BTWnummer:
Rekeningnummer:
E-mailadres: info@mfcdepostkoets.nl
Telefoonnummer: