Inhoudsopgave

De Postkoets Horn
MFC De Postkoets

MFC De Postkoets

Inhoudsopgave

Exploitant gezocht

Het stichtingsbestuur van het Multi-Functioneel Centrum De Postkoets, is op zoek naar een exploitant die samen met haar en de gebruikers het MFC maken tot een bruisend middelpunt van de gemeenschap Horn. 

Het MFC De Postkoets is gelegen aan de Posthuisweg 13 te Horn en bestaat uit 2 cafés, 1 grote zaal met een flexibele tussenwand, een groot podium, een grote keuken en afwaskeuken, alsmede een inpandige woning die momenteel als kantoorruimte wordt gebruikt maar ook als woning kan worden ingericht.  De accommodatie is eigendom van de gemeente Leudal en zij verhuurt het gebouw aan het Stichtingsbestuur. 

Momenteel maken een aantal vaste gebruikers gebruik van de Postkoets, als repetitielokaal of voor hun jaarlijks terugkerende evenementen. Daar naast biedt deze accommodatie nog veel ruimte en mogelijkheden voor commerciële exploitatie. 

Bent u de ondernemende exploitant die we zoeken?

Voor het MFC De Postkoets zijn wij op zoek naar een creatieve, betrokken, lokaal gebonden en ondernemende persoon. De exploitant voert risicodragend, het facilitair, commercieel en programmatisch beheer, in samenwerking met het Stichtingsbestuur en het verenigingsleven, uit.

Exploitant zijn van De Postkoets is meer dan de individuele optelsom van ruimteverhuur en ondersteunende horeca. De exploitant heeft aantoonbare ervaring met het opzetten van een levendig maatschappelijk programma-aanbod in samenwerking met het lokale verenigingsleven. Door een actieve verweving van programma, commerciële horeca en zaalgebruik, ontstaat levendigheid en een gezonde exploitatie, die van de Postkoets het bruisend hart van de gemeenschap Horn vormt.

  • Enthousiasme is een kernwaarde van de exploitant. Het volgen en invoeren van (nieuwe) ideeën, trends is vanzelfsprekend. De exploitant is verbinder en heeft een sleutelrol in het samenwerken (waaronder exploitatie) met het verenigingsleven.
  • De exploitant is een maatschappelijk ondernemer in optima forma. De exploitant huurt risicodragend de accommodatie van de Stichting De Postkoets.  In de exploitatie weet de exploitant de juiste balans te vinden tussen maatschappelijke verhuur en commerciële uitbating op basis van uitbating op basis van een volledige drank- en horecavergunning. De exploitant beschikt over de benodigde diploma’s of certificaten die op de exploitatie van De Postkoets van toepassing zijn.
  • Naast het exploiteren van de horeca heeft de exploitant ervaring met het aansturen van het facilitaire proces. Bijvoorbeeld de roostering, verhuur en administratie van ruimten en de bijbehorende diensten zoals schoonmaak en klein onderhoud: belangrijke randvoorwaarden voor het uitvoeren van een succesvol programma.

Het stichtingsbestuur wil een huurovereenkomst van 5 jaar met de nieuwe exploitant aangaan. Deze overeenkomst kan verlengd worden met telkenmale 5 jaar. 

In MFC De Postkoets heeft het Stichtingsbestuur gezorgd voor basisvoorzieningen voor de gebruikers en de nieuwe exploitant. Deze basisvoorziening behoort tot de te huren accommodatie. Tevens wordt er er een ruim budget beschikbaar gesteld die de nieuwe exploitant samen met het stichtingsbestuur kan investeren voor de inrichting/interieur van beide café’s. 

Procedure

Bent u de exploitant die het MFC De Postkoets laat uitgroeien tot het bruisend hart van de gemeenschap Horn? Tot zaterdag 17 juni 2023 kunt u een gemotiveerde sollicitatiebrief met uw contactgegevens sturen naar het Stichtingsbestuur per adres: info@mfcdepostkoets.nl

Voor informatie kunt u terecht bij onze voorzitter Paul Janmaat via hetzelfde e-mailadres.

Na de sluitingsdatum ontvangt de kandidaat-exploitant een uitnodiging voor het presenteren van een onderbouwde business case en huuraanbod aan de Stichting.

Delen
Delen
Delen
Delen
MFC De Postkoets

MFC De Postkoets

De juiste sfeer en ruimte voor verenigingen, bedrijven, evenementen en feesten!

Anderen bekeken ook...

De Postkoets Horn

Exploitant gezocht

Het stichtingsbestuur van het Multi-Functioneel Centrum De Postkoets, is op zoek naar een exploitant die samen met haar en de gebruikers het MFC maken tot

Lees verder »
De Postkoets Horn

MFC De Postkoets

Het stichtingsbestuur van Multifunctioneel Centrum (MFC) De Postkoets heeft een geldlening en subsidie ontvangen van de gemeente om de gewenste doorstart voor het gemeenschapshuis te

Lees verder »

Kerstconcert met Animato

Sinds de ledenwervingsactie in september jl., kent zangkoor Animato een flink aantal nieuwe leden. Dit heeft Animato nog levendiger gemaakt. Dat is o.a. te merken tijdens de

Lees verder »